Privacyverklaring

Coaching is een zaak van vertrouwen. Daarom snap ik heel goed dat jij wilt weten wat er met jouw (persoons)gegevens gebeurt.

Als je mijn site bezoekt, mij mailt of je neemt op een andere manier contact met mij op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. En in de meeste gevallen worden die bewaard. Als we eenmalig contact hebben, dan zijn het er weinig. Hebben we langduriger contact dan zijn het er meer. Het zijn in ieder geval jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring kun je lezen wat er met deze gegevens gebeurd, waarom ik ze bewaar en hoe je ze kunt laten aanpassen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

1-voud in coaching verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dit kan telefonisch, per e-mail of in onze sessies zijn. Dat betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je mij geeft:
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Gespreksverslagen
  • Inhoud van communicatie / sessies
  • IP-adres
  • Sessiefoto’s

Met welk doel verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Daarvoor heb ik een aantal redenen:

 • Contact met je houden, bijvoorbeeld om je te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen.
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject.
 • Het beheren van een klantenbestand.
 • Het verrichten van administratieve handelingen zoals planning, facturering, incasso.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het analyseren van het bezoekersgedrag om mijn website verder te verbeteren.

De basis om jouw persoonsgegevens te verwerken moeten gebaseerd zijn op een wettelijke grondslag. Jouw gegevens verwerk ik op basis van:

 • Een overeenkomst
 • Een wettelijke verplichting zoals bv die voortkomen uit het fiscaal recht

Wat doe ik niet met je gegevens?

Jouw gegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of –systemen waar derden aan te pas komen.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?

Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren.
Het gaat om de volgende ‘derden’:

 • De website/stackhoster (TransIP), voor de opslag van gegevens uit email, sessies, administratie en website.
 • Google Analytics, voor de analyse van de gegevens van bezoekers van mijn website.

Met partijen waar persoonsgegevens worden opgeslagen heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Wat doe ik met cookies?

Als je mijn website bezoekt, verzamel ik, middels prestatiecookies anonieme gegevens over je. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

De gebruikte cookies zijn: _ga, _gidcookies en _gat cookies. Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de bezochte pagina’s op mijn website.

Om bezoekersaantallen te meten worden _ga en _gid cookies gebruikt. Om verzoeksnelheden te vertragen worden _gat cookies gebruikt. Na een bezoek aan 1-voudincoaching.nl worden deze cookies respectievelijk twee jaar, 24 uur en een minuut bewaard op je apparaat.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting hierover op veilig internetten.

Wat doe ik met Google Analytics?

De prestatiecookies worden ingezet om anoniem bezoekersaantallen te meten. Met die gegevens krijg ik inzicht in zaken als welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en welke links worden aangeklikt.

Die gegevens kan ik gebruiken om de website te verbeteren en meer informatie te bieden die de bezoeker graag leest. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Hier vind je meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en ik maak geen gebruik van een combinatie van andere Google-diensten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.
Dat betekent dat:

 • Als je klant bent of bent geweest: Ik jouw persoonsgegevens zeven jaar bewaar. Ik ben wettelijk gezien verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
 • Ik de persoonsgegevens die voortgekomen zijn uit onze sessie niet langer bewaar dan de looptijd van onze overeenkomst.
 • Als we om een andere reden zakelijk contact hebben, ik je gegevens bewaar. Hoe langt hangt af van de reden van dit zakelijk contact Wil je daar meer over weten? Dan vertel ik je, in jouw specifieke geval, welke gegevens ik van je heb en wat ik ermee doe.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

De bescherming van jouw gegevens is een serieuze zaak. Daarom heb ik passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Jouw gegevens worden opgeslagen in Nederland en met deze leverancier is een overeenkomst afgesloten. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@1-voudincoaching.nl

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen. Neem daarvoor contact met op. Uiterlijk binnen 4 weken neem ik contact met je op.

Komen we er samen niet uit, of heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem contact op met:

1-voud in coaching
Yvette van der Meer

Bovendijk 33
6627 KS Maasbommel

Emailadres
Telefoonnummer