Favicon

Zien we als groep grenzen? Of juist kansen?
En hoe wordt dit ervaren door de groep team?
Hoe beïnvloedt mijn handelen het team?
Hoe wordt het team beïnvloed door de teamleden zelf?

Hoe gaan we antwoorden vinden?

Om antwoorden te vinden gaan jullie samen met het paard of de paarden een activiteit doen. Het paard zal zowel op de groep als op het individuele gedrag reageren. We maken gebruik van observaties, van de groepsleden en van de coaches. Door met het paard te werken, kan je situaties vanuit een ander perspectief zien dan normaal. De omgeving is heel anders.

We reflecteren door met elkaar te delen hoe jullie de activiteit hebben ervaren. Om daarna te kijken hoe het anders kan. En dat gaan we vervolgens uitproberen. Jullie gaan op zoek naar een werkbare oplossing.

Thema’s die vaak aan de orde komen tijdens groepssessies:

  • initiatief/leiderschap nemen
  • communicatie
  • grenzen stellen
  • samenwerken en
  • creatieve oplossingen zoeken

Waarom groepscoaching met behulp van paarden?

Voor paarden is de kudde van levensbelang. Hun sociale structuur in de kudde en die van onze maatschappij zijn vergelijkbaar. Het doorzien van verhoudingen en rollen is vanuit levensbelang vanzelfsprekend voor een paard. Ze zijn meesters in het herkennen van non-verbale communicatie.

Wanneer wij als groep werken met een paard, fungeert de groep als kudde. Het paard reageert dan ook op de verhoudingen en rollen in deze kudde. Voor groepscoaching is de EAC methode uitermate geschikt.

Voor wie is groepscoaching geschikt?

Groepscoaching is geschikt voor groepen die in een of andere sociale verhouding tot elkaar staan. Of dit nu zakelijk is, vriendschappelijk of in de privésfeer. De groep wil meer inzicht krijgen. Zowel in het functioneren van de groep als geheeld als de mensen onderling.

Sessies en samenstelling

In een sessie gaan wij – de groep, de paarden en twee coaches – op zoek naar antwoorden op jullie gezamenlijke vraag. Groepssessie kunnen eenmalig plaatsvinden maar ook in een traject.

Als groep werken we met één of meerdere paarden.

Groepscoaching vindt altijd plaats met twee coaches. Afhankelijk van de vraag, nodig ik een 2e coach uit. Een coach geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coaches of een coach die gespecialiseerd is in groepsprocessen. Hebben jullie als team al een coach? Dan is het meenemen van deze coach bespreekbaar.