Equine Assisted Coaching staat voor coachen met paarden. Een methode die uitgaat van jouw gedrag, de reactie(s) van het paard en de observaties van de coach. Ervaren, reflecteren en experimenteren staan daarbij centraal.

Werkwijze

Voorafgaand aan de sessies spreken we elkaar telefonisch of per mail.

Intakesessie

Tijdens de intake bij het paard onderzoeken we op welke vragen jij graag antwoorden wilt vinden. De eerste kennismaking met het paard vindt plaats. We beginnen met contact leggen tussen jou en het paard.

Ben je er aan toe, dan ga je een activiteit met het paard uitvoeren. Deze bespreken we. Om daarna te experimenteren en opnieuw te ervaren.

Dit kan in de eerste sessie of verspreid over meerdere sessies.

Coachsessies

Het kan zijn dat de eerste sessie al voldoende antwoorden geeft. Maar meestal spreken we een aantal sessies af. Onze sessies vinden altijd plaats naast het paard, nooit erop. Ervaring met paarden is ook niet nodig. We geven geen instructies of adviezen.

EAC kan toegepast worden bij individuele coaching, maar kan voor duo-coaching of groepscoaching.

Informatie over EAC

EAC is een ervaringsgerichte en oplossingsgerichte coachmethode. Waarin het paard een grote rol heeft. Deze geeft feedback op wat je doet. Als coach faciliteer ik de omgeving waarin jij kunt gaan ervaren, reflecteren en experimenteren. Dit levert jou inzichten en ervaringen op. Hiermee kun je op zoek naar jouw oplossingen. Jij kijkt of je deze wilt toepassen in je dagelijks leven.

We gaan daarbij niet uit van de oorzaak je gedrag. Maar hoe je er in het hier en nu mee wilt omgaan. Wat wil je wel en wat kun je veranderen om dat te bereiken.
En heel belangrijk: jij staat centraal. Uitgangspunt bij EAC is dat jijzelf de antwoorden hebt op jouw vragen.

Tijdens de omgang met paarden komen veel zaken op een natuurlijke wijze aan de orde. Bijvoorbeeld (non-verbale) communicatie, assertiviteit, creativiteit, leiderschap, probleemoplossend vermogen, verantwoordelijkheid, vertrouwen en relaties.

Wil je meer informatie over Equine Assisted Coaching? Dan kun je dat hier lezen.
Of over de kracht en toegevoegde waarde van de paarden? Kijk dan hier.